TO SHAKESPEARE WITH LOVE

Tre kvinnor möts på en scen. Det som fört dem
samman är dramatiska kvinnoöden ur några av
William Shakespeares poetiska verk -Ofelia, Desdemona, Lady MacBeth.
Öden som fängslat och fascinerat många människor.

ur Programmet

Ariels sånger
-G. Nystroem

Blow, blow thou winterwind -R. Quilter

Under the greenwood tree -W. Walton

Sweet and twenty -P. Warlock

Come away death -R. Quilter (ur Trettondagsafton)

Scene of Lady MacBeth -J. Horowitz (ur MacBeth)

Fear no more the heat o' the sun -R. Quilter (ur Cymbeline)

Shall I compare thee -N. Lindberg (ur Sonett 18)

How should I your sweet love know? -R. Quilter

Desdemonas aria och Ave Maria -G. Verdi (ur Otello)


TILLBAKA