MARIA OCH HENNES SYSTRAR
Ett konsertprogram runt kvinnor i bibeln

I detta konsertprogram framförs texter ut bibeln och sånger med texter hämtade ur bibeln.
Texterna handlar om Maria men också andra kvinnor.

ur Programmet

Ave Marie -F. Schubert

The blessed virgin's expostulation -H. Purcell

Mariasånger -ur Songes av C.J.L Almqvist

Ur "Simson och Delila" -C. Saint-Saëns

Ave Maria -P- Mascagni

 

 

 

 

 


TILLBAKA