TO SHAKESPEARE WITH LOVE

Tre kvinnor möts på en scen. Det som fört dem
samman är dramatiska kvinnoöden ur några av
William Shakespeares poetiska verk -Ofelia, Desdemona, Lady MacBeth.
Öden som fängslat och fascinerat många människor.
LÄS MER


JAG KYSSER ER 1000 GÅNGER
Ett konsertprogram runt W A Mozart

En fantasifull föreställning om en av tidernas sötrsta kompositörer, och en alldeles
vanlig brevskrivare från 1700-talet.
Breven framförs av en skådespelare och sångerna framförs av sångare och pianist.
LÄS MER


MARIA OCH HENNES SYSTRAR
Ett konsertprogram runt kvinnor i bibeln

I detta konsertprogram framförs texter ut bibeln och sånger med texter hämtade ur bibeln.
Texterna handlar om Maria men också andra kvinnor.
LÄS MER


DET VACKRASTE OM KÄRLEK

Ett knippe av våra allra vackraste kärlekssånger.
LÄS MER